• Wixit

אתר Wix מתקדם למגזין DiploMarket

אתר Wix מתקדם למגזין הדיפלומטי DiploMarket מטעם מכון אבא אבן, המרכז הבינתחומי בהרצליה.

המגזין מפרסם את מגוון ההתפתחויות האחרונות במערכת האקולוגית הדיפלומטית.