• Wixit

אתר תדמית Wix לחברת Gavan Technologies

אתר תדמית Wix לחברת Gavan Technologies - סטרארט אפ בתחום הפוד טק בעל טכנולוגיה ייחודית לחילוץ חלבונים ממקורות טבעיים לשימושים מסחריים שונים בתעשיית המזון.