• Wixit

אתר Wix לחברת מגניזול חלפון בע"מ

אתר Wix מתקדם בהתאמה אישית לחברת מגניזול חלפון המתמחה בהשכרת משרדים במיקומים אסטרטגיים: תל אביב, גבעתיים, בני ברק ואזור התעשייה של לוד.